OSMB logo lys
Ansatt Daniel Kaale Svela

Pre-sale

Våre kunder kommer fra et bredt utvalg bransjer og i OSMB sørger vi alltid for å tilpasse våre tjenester både til bransjen og hver kundes unike behov og ønsker. Prosessen kan derfor variere noe, men hovedlinjene er som regel ganske like:

Definere målgruppe og utarbeide leadsliste

Det første vi gjør sammen med dere er å avklare hvilke målgrupper dere ønsker å opprette en dialog med. Vi setter kriterier for kundesegmentet deres ut ifra hvilke krav og behov dere har, samtidig som vi avdekker nøkkelinformasjon dere ønsker å få fram til målgruppene.

Etter å ha definert målgruppen sammen med dere, utarbeider vi en ønsket leadsliste. Denne vil være basert på de utvalgskriteriene som er mest relevante for dere. Ofte kan kriterier som antall ansatte, omsetning eller størrelse være essensielle å avdekke på forhånd.

Utforme budskap

Etter at kriterier og målgrupper er avklart, setter vi i gang forarbeidet for å ringe. Sammen begynner vi å utforme et budskap som skal nå ut til markedet deres.

Hensikten med å jobbe sammen om dette er å dele noe av vår kompetanse innen pre-sale og prospektering, og bygge tettere bånd med dere for å forstå deres merverdi. Vi blir kjent med deres utfordringer og kartlegger hvordan vi skal overkomme disse, samtidig som dere blir kjent med våre prosesser og arbeidsmetodikk. På den måten mener vi at vi sammen blir best og får det beste utgangspunktet for resultater og vekst for dere.

Bygge pipe

Å ha innsikt i det som beveger seg hos de potensielle kundene gir et konkurransefortrinn. For at dere skal treffe kunden på riktig tidspunkt sørger vi for å gjøre grundig forarbeid som bla.

- Finne kontaktpersoner og kontaktinformasjon til riktige beslutningstakere og påvirkere i organisasjonen.
- Vekke interesse for deres tjenester
- Kartlegge behov og innhente strategisk viktig informasjon som brukes til annet salg- og markedsarbeid.
- Ha jevnlig kontakt og oppfølgning med kundene for å forbli «top of mind» når timing er riktig.

Vi knytter dialog med deres potensielle kunder, som oppfyller de riktige kriteriene, og booker et møte – når timingen er riktig. Med tett dialog og strukturert oppfølging av deres leads sørger vi for en god pipeline der hvert møte som bookes er kvalitetssikret.

Slik sørger vi for at dere får interesserte kunder i salgsmøtene deres!

For å kunne jobbe systematisk på denne måten er det viktig at en og samme person jobber med salgsarbeidet. Ved å ha en dedikert salgskonsulent fra OSMB vil dere få en ressurs som vil lære deres tjenester, styrker, USPer, og gud forby svakheter, å kjenne. Våre salgskonsulenter har bred erfaring med møtebooking i forskjellige bransjer, og har bakgrunn i alt fra salgs- og markedsføring til økonomi og administrasjon. På denne måten har vi gode forutsetninger til å sette oss inn i deres fagfelt slik at vi kan gjøre nødvendige avklaringer med deres potensielle kunder.»

Om ønske eller behov går vi i møter på vegne av dere for å sikre at første gang du møter kunden er det virkelig kvalitet. OSMB kan også bistå dere med forberedelse og coaching inn mot deres møter med deres potensielle kunder, for å være best mulig forberedt til kundemøtet og sikre god salgsprosess.
Be om tilbud
Konsulenter i møte

Salgsbistand

OSMB tilbyr også tjenester vedrørende salg for bedrifter som ønsker å satse på salgsutvikling og direkte oppfølging av salgsressurser. Hensikten med bistand fra våre salgsressurser er å tilføye dere verktøy og kompetanse som er nødvendig i en salgsprosess. Denne tjenesten tilpasses deres særegne kultur og bransje.

Vi begynner med å danne kjennskap til deres salgsprosesser ved å utveksle tidligere erfaringer og delta i salgsmøtene deres. Vår kompetanse og erfaring innenfor coaching, prosjektledelse og salg skal bidra til en økning i gode salgsresultater for dere.

Etter innblikk i salgsprosessene deres kartlegger vi forbedringspotensialet for salgsmøtene og overleverer en omfattende rapport fra prosessen. Vi kommer med tilbakemeldinger og justeringer på hva som kan forbedre salgsprosessen og salgsmøtene deres, slik at dere kan få smidigere salgsprosesser og øke sjansen for faktisk salg i hver prosess.
Be om tilbud

Kontakt oss