OSMB logo lys
- Med OSMB har vi fått muligheten til å presentere våre tjenester og diversifisere vår portefølje på en god og effektiv måte.
Luxsave

Luxsave

LuxSave er en norsketablert bedrift som utvikler og drifter løsninger for smart lysstyring, med hovedfokus på automatiske løsninger.

Økt oppmerksomhet

Vi startet et samarbeid med OSMB da vi trengte hjelp med å komme i kontakt med flere interesserte prospekter.

En av de største utfordringene vi har møtt er tidspresset knyttet til møtebooking, da det var begrenset med tid til å både booke møter og delta i dem. Dette har ført til et behov for ekstern støtte og veiledning fra OSMB for å håndtere denne utfordringen på en effektiv måte.

Målet var å øke kunnskapen om vårt lysstyringssystem blant kommunene og oppnå flere potensielle samarbeidspartnere. Ettersom begge parter hadde gjort seg opp tanker og forventninger til samarbeidet, var onboardingen effektiv og allerede etter et par uker begynte kundemøtene å rulle inn.

Sammen med vår konsulent i OSMB har vi fått muligheten til å presentere våre tjenester og diversifisere vår portefølje. De har vært lydhøre for våre behov og ønsker, og vi har hatt en god og åpen dialog.

Da vårt ønske var å skape mer merkekjennskap, her leverte OSMB godt. Den økte oppmerksomheten vi har fått har vært imponerende.

Samarbeidet med OSMB har vært preget av en effektiv og profesjonell tilnærming. De har vist stort engasjement og ekspertise.

Be om tilbud

Kontakt oss