OSMB logo lys
Fotophono banner
- Etter å ha jobbet med OSMB har vi fått en bedre struktur på salgsprosessen og har en forutsigbarhet i forbindelse med nysalget. Dette gir oss trygghet til å investere videre.
FotoPhono

FotoPhono

Fotophono er et fotoproduksjonsselskap som driver med AV-løsninger og utsmykking av bygg. De skiller seg ut ved å være en ledende leverandør og rådgiver innenfor visuell kommunikasjon og tilbyr mange alternativer for løsningene sine.

FotoPhono er en bransje i konstant endring med teknologiskifter og nyere innovasjon og retter fokuset mot å formidle rett løsning, kostnytte og tid til kundene.

Gir trygghet til å investere

Vi i FotoPhono ønsket et samarbeid med OSMB da vi hadde spesifikke ønsker for samarbeidspartnere, men manglet kapasitet internt til å oppnå ønskede resultater. Vi har et sterkt salgsteam, men møtebooking er som kjent et eget felt, og det viste seg å være utfordrende å finne rett inngang til selskapene vi ønsket å jobbe med.

Vi jobbet derfor tett sammen med OSMB slik at de kunne finne rett kontaktpunkt samt rett salgsstrategi mot våre respektive bransjer. OSMB hadde tidligere jobbet med lignende segment som vi ønsket kontakt med, henholdsvis arkitekter og bygningsforvaltere, men tok også nye verv på strak arm som for eksempel kirkeverger.

Ved å ha en og samme kontaktperson gjennom hele prosjektet, samt at det var tett oppfølgning med vår salgssjef, følte vi oss hele veien trygge på at vår kundeansvarlig brukte tiden sin best mulig. OSMB var også med i salgsmøter under oppstart slik at de hadde innsikt i hva Photofono gjør i første salgsmøte. Dette var for oss svært betryggende da vi følte at OSMB ville fremstå som en del av oss, og ikke en ekstern partner. Det ble også tydelig at kvaliteten på møtene hadde en positiv påvirkning på salget.

Etter å ha jobbet med OSMB har vi fått en bedre struktur på salgsprosessen og har en forutsigbarhet i forbindelse med nysalget. Dette gir oss trygghet til å investere i form av nye ansatte og nye investeringer.

Be om tilbud

Kontakt oss