OSMB logo lys
- Som samarbeidspartner i en travel periode, var det viktig for oss at OSMB kunne formidle våre løsninger i tråd med våre verdier. Med tett dialog og godt fungerende samarbeid kan vi trygt anbefale OSMB som partner.
DNV Imatis

DNV Imatis

DNV Imatis er en norsk leverandør av digitale samhandlingsløsninger med sanntidsdata spesielt utviklet for og i samarbeid med helsesektoren.

Bidragsyter

Vi benyttet OSMB som samarbeidspartner og bidragsyter til innkallingsprosessen i kommunemarkedet i en periode med mange parallelle prosjekter og med sprengt kapasitet internt. Det var viktig for oss at OSMB kunne forstå våre løsninger og formidle dette i tråd med våre verdier og tjenester.

Det var tett dialog mellom forretningsutvikler og dedikert kontaktperson underveis i prosessen. Samarbeidet fungerte godt med ryddig kommunikasjon mellom partene.

Sammen gjennomførte vi workshops og grundig onboarding i forkant. Et tett og godt samarbeid er avgjørende for fruktbare resultater i andre enden, og vi kan trygt anbefale OSMB som partner.  

Be om tilbud

Kontakt oss