OSMB logo lys
Aptly logo
- For en liten bedrift som oss, med store mål, er det fantastisk å ha en profesjonell og trygg samarbeidspartner som OSMB i ryggen for store deler av salgsprosessen. Vi opplever virkelig at vi jobber som et team, der vi alle gjør det vi er best på.
Fredrik Walter Johansen, Aptly

Aptly

Aptly tilbyr en portal for tilvalg til boligbedriftsmarkedet som hjelper til med å tilpasse boliger gjennom å redusere administrasjonstid og samtidig øke salget.

Økning i omsetningen og nye kunderelasjoner

Samarbeidet med OSMB startet for oss med at vi hadde stor faglig kompetanse, men manglet salgserfaring. OSMB har bistått med møtebooking, men har i senere tid fokusert mer på å hjelpe til med økt salg for Aptly gjennom å gå i noen av kundemøtene våre.

For en liten bedrift som oss, med store mål, er det fantastisk å ha en profesjonell og trygg samarbeidspartner som OSMB i ryggen for store deler av salgsprosessen. Vi opplever virkelig at vi jobber som et team, der vi alle gjør det vi er best på.

Vår kundeansvarlig er også med oss på messer og seminarer og er blitt en viktig brikke for vår strategi. OSMB bistår til og med våre kunder når boligeiere skal gjøre tilvalg til sitt nye hjem. Samarbeidet med OSMB har bidratt til mer kvalitet i salgsmøtene og at Aptly stiller mer forberedt etter avklaringer foretatt på telefon.

Konnerudparken har vært et viktig prosjekt i 2022 hvor OSMB har bistått Aptly. Her booket de møter med boligkjøper for å utnytte tiden per dag ved visningssenteret på beste mulig måte. For OSMB var dette et nytt prosjekt som viser hvor tilpasningsdyktige de er for sine kunder. 

Både OSMB og Aptly var nyoppståtte ved inngåelse av samarbeid. OSMB har gjort en dyktig jobb i å bistå Aptly med salgsoppstart som har resultert i økt omsetning og nye kunderelasjoner. Tilliten til OSMB har vokst i løpet av samarbeidsperioden slik at de snart kan holde salgsmøter på vegne av Aptly og representere oss på en profesjonell og engasjert måte.

- Fredrik Walter Johansen

Be om tilbud

Kontakt oss