OSMB logo lys

Få tilbud på våre tjenester

OSMB bistår din bedrift med å skape vekst gjennom gode, kvalitetssikrede kundemøter og ved salgsbistand. Våre kunder kommer fra et bredt utvalg bransjer og vi sørger alltid for å tilpasse oss både bransjen, deres behov og ønsker. Prosessen kan derfor variere noe, men hovedlinjene er som regel ganske like:

- Finne målgrupper og budskap
- Utarbeide leadslister
- Tett dialog med leads
- Booke kvalitetssikrede møter
- Dere går i salgsmøter med interesserte kunder

Huk av for hvilke tjenester du ønsker tilbud på/mer informasjon om. Vi tar kontakt med deg snarlig.